SHADOW PUPPET CHEST

KARAGÖZ PERDESİ ve MASAL SAHNESİ

OYNA

EĞLEN

YARAT 

PAYLAŞ

PLAY

SHARE

CREATE

ENJOY

SHADOW PUPPET CHEST

Christmas Edition

Mini Gölge Sandık 

KUK KUT KARAGÖZ.png

SHADOW PUPPET CHEST

SHADOW PUPPET

Would you like to develop your child's imagination and spend quality time with them with our educational, fun and creative chests?

With our Karagöz Curtain and shadow puppet chest, your child's storytelling (language) skills, imagination and motor development are contributed, while at the same time, they will be able to fictionalize and play a historical period or a fairy tale with characters with various characteristics.

*

Eğitici, eğlenceli, yaratıcı sandıklarımızla çocuğunuzun hayal gücünü geliştirerek onlarla kaliteli vakit geçirmek ister misiniz?

 

Karagöz Perdesi ve Masal Sahnesi sandıklarımızla çocuğunuzun öykü anlatım (dil) becerisi, hayal gücü ve motor gelişimine katkı sağlanırken aynı zamanda çeşitli özelliklere sahip karakterlerle isterlerse tarihten bir dönemi, isterlerse bir masalı kurgulayıp oynatabilecekler.

tiyatrotempoankara@gmail.com

Puppet Sets - Seçilebilecek Kukla Takımları

Decorative Screen - Dekoratif Ekran

1- Princess From The Castle

1- MASAL KAHRAMANLARI 1

2- Dragon is Back

2- MASAL KAHRAMANLARI 2

3- Tradinational Turkish Puppet Set

3- KARAGÖZ FİGÜRLERİ

4- Dreams in The Sea

4- DENİZ ALTI FİGÜRLERİ

9- Dreams in The Sea Decorative Screen

9- DENİZ DEKORATİF EKRAN

6- Spooky Friend

6- HALLOWEEN FİGÜRLERİ

10- Spooky Friend Decorative Screen

10-HALLOWEEN DEKORATİF EKRAN

5- A Different Kind of Friend

5- UZAY FİGÜRLERİ

8- A Different Kind of Friend Decorative Screen

8- UZAY DEKORATİF EKRAN

7- Christmas Santa

7- NOEL FİGÜRLERİ

11- Christmas Santa Decorative Screen

11- NOEL DEKORATİF EKRAN